The Giver 记忆传授人评论列表

好评
90.24% 37
中评
2.44% 1
差评
7.32% 3
1 IP:1.26.*.* 于 2015-02-10 22:13 评论道:
bucuo
举报  |   支持(15)  |   反对(4)  |   引用(0)
2 IP:115.102.*.* 于 2015-03-28 19:24 评论道:
下载的不全啊 才2KB
举报  |   支持(9)  |   反对(3)  |   引用(0)
3 IP:1.202.*.* 于 2015-06-03 13:02 评论道:
只有脑洞很大的作者才能写出这种
举报  |   支持(23)  |   反对(4)  |   引用(0)
4 IP:108.41.*.* 于 2015-10-09 07:51 评论道:
哈哈哈哈哈哈
举报  |   支持(1)  |   反对(7)  |   引用(0)
5 IP:58.48.*.* 于 2015-10-13 08:52 评论道:
the web page of chapter 6 can't be opened.
举报  |   支持(8)  |   反对(7)  |   引用(2)
6 IP:180.111.*.* 于 2015-10-21 23:54 评论道:
1IP:58.48.*.* 于 2015-10-13 08:52:02 原贴:
the web page of chapter 6 can't be opened.
http://novel.tingroom.com/shuangyu/1208/36324.html
管理员 2015-10-22 06:48 回复: It can open now. Or you can change your browser.
举报  |   支持(5)  |   反对(6)  |   引用(0)
7 IP:67.71.*.* 于 2015-11-03 08:09 评论道:
很不错的嘛
举报  |   支持(9)  |   反对(2)  |   引用(0)
8 IP:101.254.*.* 于 2015-11-07 20:06 评论道:
it's a good book.
举报  |   支持(10)  |   反对(4)  |   引用(1)
9 IP:184.146.*.* 于 2015-11-12 08:16 评论道:
非常不错的
举报  |   支持(4)  |   反对(3)  |   引用(1)
10 IP:99.247.*.* 于 2015-11-12 08:18 评论道:
When did you guys started reading this book?
举报  |   支持(9)  |   反对(21)  |   引用(0)
 «上一页   1   2   …   3   …   4   5   下一页»   共41条/5页 
       匿名发表     (内容限5至500字)     当前已经输入 0

©英文小说网 2005-2010

有任何问题,请给我们留言,管理员邮箱:tinglishi@gmail.com  站长QQ :点击发送消息和我们联系56065533